Glas

Nieuws

Efficiënte controles middelengebruik

Glastelers in de regio Rijnmond mogen rekenen op efficiënte controles op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Waterschappen, NVWA en Milieudienst Rijnmond gaan weer gezamelijk controleren.

Uit controles van de afgelopen jaren blijkt dat de meerderheid van de bedrijven geneigd is om de voorschriften rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen na te leven. Wel constateren controlerende instanties dat een aantal glastuinbouwbedrijven nog tekort schiet en nog extra inspanningen moet leveren om aan de regels te voldoen.

Gezamenlijke controle

Tijdens gezamenlijke controles onderzoeken Waterschappen, NVWA en DCMR Milieudienst Rijnmond onder andere technische apparatuur, lozingen van water op de riolering en oppervlaktewater, en gewasbeschermingsmiddelen. Bij een aantal bedrijven wordt ook inhoudelijk gekeken naar de ingediende jaarrapportage over 2016, waarin de lozings- en verbruikscijfers van meststoffen geregistreerd.

Lozingsstromen in beeld brengen

De tijd om verplichte maatregelen te treffen tegen emissies van gewasbeschermingsmiddelen komt dichterbij. Het is dus nu tijd om lozingsstromen in beeld te brengen en te onderzoeken of het daadwerkelijk haalbaar is om met een aangemeld collectief het lozingswater te zuiveren.

In 2017 moeten alle glastuinbouwbedrijven een beslissing nemen over de manier waarop en de apparatuur waarmee zij hun lozingswater zuiveren van gewasbeschermingsstoffen. Om telers daarbij te helpen organiseert Delphy op het Improvement Centre in Bleiswijk een Glastuinbouw Waterdag.

Of registreer je om te kunnen reageren.