Glas

Nieuws

Niet meer ‘wie het eerst komt’ bij aardwarmte

Zuid-Holland wil bij de stimulering van aardwarmte af van het principe ‘wie het eerst komt’.

Nu zijn veel opsporingsvergunningen in de glastuinbouw vergeven. De provincie wil de bronnen beter plannen in de omgeving van te ontwikkelen warmtenetwerken. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde warmteplan ‘Anders verwarmen’ van de provincie Zuid-Holland met details over het warmte-investeringsfonds van € 65 miljoen.

Warmtetransportbedrijf

De warmte uit die te ontwikkelen aardwarmtebronnen moet via de warmtenetten weldegelijk bij tuinders terecht komen, maar de provincie wil meer sturen. Zo wil de provincie nu al een warmtetransportbedrijf oprichten en wordt de warmte-hoofdinfrastructuur bevorderd in de periode 2018-2025. Kort na 2020 verwacht de provincie een versnelling in het realiseren van de warmterotonde. Daardoor zal al snel meer dan 20 PJ per jaar aan hernieuwbare warmte worden benut. Geothermie en restwarmte zullen een substantieel deel van de warmtevraag invullen. De provincie Zuid-Holland praat nu al met een coalitie of ‘the willing’, een serie bedrijven met belangstelling voor levering van restwarmte.

Restwarmte uitfaseren na 2035

Vanaf 2035 faseert geothermie restwarmte uit. Wel werkt de provincie aan beleid om duurzame warmte nu al een voorkeursbehandeling te geven ten opzichte van industriële restwarmte, zoals nu ook al gebeurt met duurzame elektriciteit. De provincie wil de warmterotonde aanleggen als warmtebeurs. Concurrentie leidt immers tot marktconforme prijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.