Glas

Nieuws

Hein Deprez en familie Hartman botsen voor rechter

De verkoop van AC Hartman BV in Sexbierum aan de Farm Fruit Group van Hein Deprez is uitgelopen op een persoonlijk en juridisch drama.

Voor de rechtbank in Leeuwarden is gisteren veel meer duidelijk geworden over de omstandigheden waaronder tuinder Willem Hartman in oktober een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Uit het rechtbankverslag in de Leeuwarder Courant van vandaag rijst een aaneenschakeling van wederzijdse beschuldigingen van fraude, intimidatie en onwil om tot een bevredigende financiële afwikkeling van de verkoop te komen.

Deze zomer maakte Hein Deprez samen met Willem Hartman bekend dat zijn teeltbedrijf The Farm Fruit Group (TFFG) de Noord-Nederlandse glastuinbouwgroep AC Hartman BV overnam. Een nieuwe directeur, in de persoon van Rob Bal, ging het bedrijf leiden dat hofleverancier van glasgroente voor AH is. Willem Hartman bleef betrokken als lid van de Raad van Commissarissen.

Vlnr Rob Bal, Willem Hartman, Hein Deprez en Fries gedeputeerde Sander de Rouwe kondigen op 30 juni de overname van Hartman door Farm Fruit aan. - Foto: Ton van der Scheer
Vlnr Rob Bal, Willem Hartman, Hein Deprez en Fries gedeputeerde Sander de Rouwe kondigen op 30 juni de overname van Hartman door Farm Fruit aan. - Foto: Ton van der Scheer

Verhoudingen snel verslechterd

Na het ondertekenen van de koopcontracten blijken de verhoudingen tussen de familie Hartman en medewerkers van de teeltbedrijven in Sexbierum en Erica enerzijds en de nieuwe eigenaar en het nieuwe management anderzijds snel te verslechteren. Willem Hartman wordt op een zijspoor gezet en er ontstaat onenigheid over wanneer TFFG hoeveel van de overeengekomen miljoenen gaat betalen.

Kort geding over Drentse kassen

Die onenigheid is voor de weduwe van Willem Hartman voldoende aanleiding voor het gisteren dienende kort geding, over met name de verkoop aan TFFG van de 22 hectare grond met daarop 8 hectare kassen in Erica. Hiervoor vordert zij betaling voor het einde van het jaar van de volgens de familie afgesproken € 2 miljoen.

De advocaten van Hein Deprez en TFFG stelden gisteren in hun verweer dat er zaken aan het licht zijn gekomen die de verkoop en het voortzetten van de bedrijfsvoering in een heel ander licht hebben gezet dan daar bij het tekenen van de contracten nog op scheen.

Hein Deprez (links) en de inmiddels overleden Willem Hartman, toen alles nog koek en ei was. - Foto: Catrinus van der Veen
Hein Deprez (links) en de inmiddels overleden Willem Hartman, toen alles nog koek en ei was. - Foto: Catrinus van der Veen

‘Fraude met verkoop klasse 2’

Het bedrijf, dat de laatste jaren door een flinke reorganisatie was gegaan, was er volgens Bal en Deprez slechter aan toe dan uit het boekenonderzoek voorafgaand aan de verkoop naar voren was gekomen. Bovendien is uit een onderzoek door Hoffman Bedrijfsrecherche in opdracht van TFFG een fraude met buiten de boeken om verkochte klasse 2 product aan het licht gekomen.

De zaak is door de rechter aangehouden. Dat betekent dat beide partijen voor het einde van het jaar overeenstemming proberen te bereiken over de verkoop en betaling van de grond en kassen in Erica, stelt Sjoerd Kamerbeek, advocaat van TFFG.

‘Winkelschappen bevoorraad houden’

“TFFG zal zich inzetten om de financiering rond te krijgen”, aldus Kamerbeeks collega Bas van Zeist in de Leeuwarder Courant. Van Zeist wijst erop dat ook afnemer Albert Heijn er belang bij heeft dat de winkelschappen bevoorraad blijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.