Glas

Nieuws

Bio-glastelers nu officieel verenigd

De biologische glastelers hebben sinds vorige week een eigen vereniging. Door toename van het aantal telers groeit de behoefte aan formele belangenbehartiging.

Bij de oprichting van de Vereniging Bioglasteelt hadden zich 13 leden aangemeld, met een gezamenlijk kasareaal van ruim 65 hectare. Dit is ongeveer de helft van het totale bio-glasareaal in Nederland, schat voorzitter Leo Verbeek van BioVerbeek in Velden. “Het aantal aanmeldingen overtreft onze verwachtingen.” Hij is nog in gesprek met bijvoorbeeld Hartman, met ruim 30 hectare de grootste producent van biologische glasgroente . “Natuurlijk willen we die partij er graag bij hebben.”

Officiële standpunten

De vereniging is opgericht om de belangenbehartiging officieel te regelen. “De club wordt groter. In het verleden werd vrij veel informeel geregeld. Wie opstond deed het woord, maar het was dan niet altijd duidelijk of dat op persoonlijke titel of om het officiële standpunt ging.” Vorig jaar nam het areaal bio-glastuinbouw toe met ongeveer 20 hectare. Voor komend seizoen zal de groei een stuk minder groot zijn, verwacht Verbeek.

Specifieke en algemene items

De vereniging Bioglasteelt wordt onderdeel van Biohuis, de producentenorganisatie gelieerd aan Bionext. Hier vindt de specifieke belangenbehartiging voor de biologische items plaats. “De belangrijkste punten zijn nu de juiste interpretatie van de nieuwe EU-regelgeving, de contacten met SKAL over de imputlijst en richting geven aan verdere ontwikkeling van de biologische glastuinbouw”, ziet Verbeek. Daarnaast zullen de vereniging en individuele leden blijven aankloppen bij LTO voor de algemene belangenbehartiging en bij LTO Glaskracht Nederland voor de teelttechniek.

Of registreer je om te kunnen reageren.