Glas

Nieuws

‘Warmte uit verbranding van afval kan in rotonde’

Voor warmte in de rotonde wordt verbranding van geïmporteerd huisafval niet uitgesloten.

Volgens de provincie Zuid-Holland is er geen beleid waardoor import van afval uitgesloten moet worden. Wel is de warmtevorm ‘CO2-arm’. Dat stelt de provincie in antwoorden op vragen van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt import van huisafval voor warmteproductie niet duurzaam en vreest dat import van Italiaans huisvuil de maffia in Italië bevoordeelt.

Geen Italiaanse connectie

In het warmteplan ‘Anders verwarmen’ van de provincie Zuid-Holland is het toekomstbeeld dat het aandeel warmte uit restafval circa 5 PJ zal bedragen op een geprognotiseerde warmtevraag voor de zuidelijke randstad van circa 55 PJ in 2050. Hoeveel van die warmte uit geïmporteerd huisvuil wordt gehaald, kan de provincie niet zeggen. Wel weet de provincie dat geen Italiaans afval in de centrale van AVR wordt verstookt. Uit informatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat in 2015 in Nederland in totaal 1692 kton restafval is ingevoerd en verwerkt.

Warmterotonde

Voor de warmterotonde is benutting van restwarmte uit de industrie en afvalverwerking en aardwarmte voorzien. Het doel voor 2020 is 20 PJ warmte te benutten, waarvan 11 PJ restwarmte en 9 PJ geothermie. Uit de antwoorden van de provincie blijkt dat Shell ook warmte gaat leveren aan het Rotterdamse warmtenet. In thermische vermogens uitgedrukt komt dat neer op 20 megawatt (MWth).

Of registreer je om te kunnen reageren.