Glas

Nieuws laatste update:27 nov 2017

Geld nodig voor behoud oude kassen

Er staat een lijvig standaardwerk op stapel over de geschiedenis van kassen in Nederland en het behoud van dit vaak verwaarloosde erfgoed. Mits er genoeg belangstelling voor is.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is in 1998 begonnen met het verzamelen van kennis en beeldmateriaal over historische kassen. Het gaat daarbij zowel om kassen in historische landgoedtuinen, als om bewaard gebleven kassen van vroegere glastuinbouwbedrijven.

Er is voldoende materiaal verzameld voor een boekwerk van 700 pagina’s met zo’n 800 afbeeldingen en 50 inhoudelijke tekstkaders. Om Het Nederlands Kassenboek (zoals de voorlopige titel luidt) te kunnen realiseren, is echter nog € 20.000 nodig, naast de al toegekende 30.000 door diverse fondsen. Als het totale benodigde bedrag van € 50.000 eenmaal bij elkaar is gebracht, kan het gereedmaken van de publicatie worden gestart.

Kwetsbaar erfgoed op instorten

Met de publicatie van Het Nederlands Kassenboek wordt een voor erfgoedhistorici urgente kwestie zichtbaar gemaakt; veel waardevolle historische kassen zijn verwaarloosd, staan op instorten, of dreigen door verlies aan kennis van de waarde van dit erfgoed verloren te gaan. Het boek moet eigenaren, politiek en betrokken instellingen warm maken om dit kwetsbare erfgoed beter op waarde te schatten en zorgvuldiger te beheren, en waar nodig te restaureren.

Eerst website, dan boek

Het project is in handen van uitgever Stichting In Arcadië. Deze in Amersfoort gevestigde stichting is gespecialiseerd in het toegankelijk maken van kennis over groen erfgoed in Nederland. Het Nederlandse Kassenboek zal in eerste instantie een openbaar te raadplegen website worden. Maar het zal ook als gedrukt boek via printing on demand te bestellen zijn.

Belangstellenden en mensen of instellingen die een bijdrage willen leveren, kunnen zich melden bij Stichting in Arcadië.

Of registreer je om te kunnen reageren.