Glas

Nieuws

Extra geld in begroting Zuid-Holland voor glastuinbouw

Provincie Zuid-Holland grijpt de begroting 2018 aan voor de inzet van extra miljoenen voor de energietransitie in onder meer de glastuinbouw.

Zo zal Zuid-Holland het Warmteparticipatiefonds uitbreiden van € 65 naar € 100 miljoen, van waaruit ook in energieprojecten voor de glastuinbouw wordt geparticipeerd. Bij de oprichting van dit fonds is gebleken dat er veel projecten zijn die de energietransitie in Zuid-Holland kunnen versnellen. Daarvoor is een uitbreiding met € 25 miljoen van het Warmteparticipatiefonds noodzakelijk. Daar hoort ook een hoger risico bij. De risicoreservering van het Warmteparticipatiefonds wordt verhoogd met € 6,25 miljoen in 2 jaar.

Motie versnelling

Naast de uitbreiding van de participatiegelden komt extra subsidie beschikbaar voor de ‘verduurzaming van de gebouwde omgeving en glastuinbouw’. Het is een uitwerking van een brede motie afgelopen zomer waarin de politieke partijen een versnelling willen van de transitie in woningen en de glastuinbouw. In totaal wordt € 8 miljoen extra beschikbaar gesteld, waarvan € 2,7 miljoen in 2018 en € 2,7 miljoen in 2019 en € 2,6 miljoen in 2020.

Belangrijke stap restwarmte

Warmtebedrijf Rotterdam en Nuon tekenden afgelopen week een overeenkomst voor de levering van restwarmte uit de Rotterdamse haven aan de Leidse regio. Voor die levering van restwarmte aan Leiden wordt een warmtetransportleiding aangelegd, met mogelijke kansen voor aansluitingen van andere projecten of bedrijven langs het tracé van Rotterdam naar Leiden. Provincie Zuid-Holland is aandeelhouder van het warmtebedrijf en moet instemmen met de ontwikkeling.

Of registreer je om te kunnen reageren.