Glas

Nieuws laatste update:6 okt 2017

Westland wil impasse huisvesting Polen doorbreken

De gemeente Westland wil met een andere aanpak de impasse rond huisvesting van arbeidsmigranten doorbreken.

In de gemeente is behoefte aan 2.000 bedden, maar de maatschappelijke onrust is groot, zo stelt het college in een brief aan de gemeenteraad. Daarom wil de gemeente geld vrijmaken om met kennis van buiten een nieuwe aanpak te introduceren; de mutual gains aanpak.

De aanpak, ook wel ‘verbindend onderhandelen’ genoemd, plaatst het zoeken naar overeenkomsten in de verschillende belangen centraal. De uitzendbureaus en de telers hebben belang bij een snelle uitbreiding van het aantal bedden. Recent koos de gemeente Echt-Susteren voor ruimere huisvesting op bedrijven zelf.

Twee locaties

Overigens blijkt uit dezelfde brief dat de Westlandse Vereniging van Uitzendbureaus (WVU) al kansen ziet om tot het ontwikkelen van 2 kleinere locaties te komen. De vraag is nu zo groot geworden dat de WVU denkt nu tot ontwikkeling te kunnen overgaan. Toch wil de gemeente Westland geld vrijmaken om het proces te begeleiden en de business case te kunnen doorrekenen.

Bij oppositiepartij Westland Verstandig leidde dat afgelopen maand tot irritatie. De partij vindt dat de tuinbouw en uitzendbureaus aan zet zijn en dat een tijdelijke locatie kan worden gevonden op een braakliggend glastuinbouwperceel.

Beveiliging en communicatie

Westland verwacht dat uitzendbureaus verstandig opereren en de zorg bij inwoners in de gemeente te zullen wegnemen. De uitzendbureaus willen hun verantwoordelijkheid voor beveiliging en communicatie nemen. Ook zou de gemeente een rol moeten spelen in het inburgeren van arbeidsmigranten.

Of registreer je om te kunnen reageren.