Glas

Nieuws

Nieuwe fase herstructurering Westland

Met nieuw beleid en de instelling van een fonds wil Westland de herstructurering van de glastuinbouw versnellen. Wel signaleert de gemeente een risico door oplopende grondprijzen.

Dat blijkt uit de begroting 2018. Westland reserveert tot en met 2020 jaarlijks € 260.000 voor haar betrokkenheid bij Coalitie HOT. Met die partij gaat de gemeente nieuw beleid ontwikkelen omdat door een beperkt aanbod nu te weinig glastuinbouwpercelen te koop wordt aangeboden. Westland noemt dat ‘schuifruimte in een veranderende markt’.

Nieuwe instrumenten

Er komt een fonds Moderne Tuinbouw en de gemeente onderzoekt nieuwe instrumenten die herstructurering kunnen versnellen. Dat beleid is erop gericht obstakels (voornamelijk huizen) uit een verkavelingsproject op te kopen en uit te plaatsen. De gemeente noemt nu ook onteigening als nieuw instrument. In 2016 zijn overigens 23 woningen uitgeplaatst voor herstructurering (dat waren er 10 in 2015). De gemeente gaat op zoek naar nieuwe uitplaatslocaties voor woningen.

‘Herstructurering kan verzanden’

Westland signaleert in haar begroting in de risicoparagraaf dat herstructurering kan verzanden als door de lage rente en schaarste aan uitbreidings- of nieuwbouwareaal prijsopdrijving optreedt. Dat kan bij stoppende telers de verkoopbereidheid verder verminderen .

Dekkend distributienet

Voor de energietransitie voorziet Westland dat 4 nieuwe aardwarmte-initiatieven ondersteund worden in 2018. In dat jaar wordt duidelijk of de diepe aardwarmteboring Trias Westland geslaagd is. In de risicoparagraaf schrijft de gemeente dat de Triasboring bij mislukking een vertraging van de energietransitie kan betekenen. Dat jaar (2018) komt de gemeente ook met een plan voor een dekkend distributienet van warmte.

Of registreer je om te kunnen reageren.