hoogspanningsmasten-windmolens-kassen-web32-DIJ199274-4

Alles over energie

Terug naar dossier
Glas

Nieuws

Milieukeur: geen eisen arbeid en voedselveiligheid

De teelteisen van Milieukeur vervallen voor werkomstandigheden en voedselveiligheid.

Op hoofdlijnen heeft de begeleidingscommissie overeenstemming bereikt over aanpassing van het teeltschema Milieukeur in 2018. Dat betekent dat handel, teelt, supermarkten akkoord zijn met de ontwikkeling van het keurmerk tot een zuiver milieukeurmerk. De vernieuwing moet ingaan in 2018, al wordt die ingangsdatum ‘bijzonder ambitieus’ genoemd. Veel zaken moeten nog worden afgestemd. “Naar de ingangsdatum wordt nu heel serieus gekeken”, stelt een woordvoerder van Stichting Milieukeur.

Forse wijzigingen

Wel is duidelijk dat Milieukeur geharmoniseerd wordt met certificaten als GlobalGap om tegen lage kosten te kunnen auditen. Verder wordt één Milieukeur-certificeringsschema voorbereid voor open teelt en bedekte teelt of voor substraatteelt en grondgebonden teelt. Met een ‘beperkt aantal’ specifieke eisen is dat ene basiscertificatieschema toepasbaar voor de verschillende teelten.

Ook spreken de partijen over een nieuwe methodiek voor gewasbescherming. Er wordt zo veel mogelijk gestuurd op geïntegreerde gewasbescherming, emissiebeperking en gebruik van minst risicovolle middelen. Voor energie wordt gestuurd op broeikasgasemissie in plaats van energie-efficiëntie. Volgens een betrokkene gaan teeltgegevens van ketens een belangrijke rol spelen in de uitwerking.

Telersbijeenkomsten

Stichting Milieukeur heeft een aantal telersbijeenkomsten gehouden met 20 telers per deelsector. Op 9 november organiseert de stichting een openbare hoorzitting in Nieuwegein. Dit is het laatste inspraakmoment voordat het College van Deskundigen agro/food Plantaardig deze criteria definitief vaststelt.

Of registreer je om te kunnen reageren.