Glas

Nieuws 1 reactie

‘Het is nu tijd voor meerprijs Milieukeur’

Greenpeace vindt het tijd dat teelt, handel en supermarkten een meerprijs afspreken voor Milieukeur. Het nieuwe regeerakkoord is daarvoor een forse steun in de rug.

Dat stelt campagneleider landbouw van Greenpeace Herman van Bekkem. “In het regeerakkoord staat dat ACM gaat handhaven op een hogere prijs voor boeren en tuinders als zij bovenwettelijke eisen invoeren. Dat zijn krachtige woorden waarvan ik wel heel blij word.”

Letterlijk staat in het regeerakkoord: “De ACM gaat erop toezien dat boeren en tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid of dierenwelzijn.”

Fiks betere prijs

Greenpeace is verbaasd over de opstelling van partijen in lopende gesprekken over aanpassing van het teeltschema voor Milieukeur. “Het valt me regelmatig op dat juist vanuit de handel gekeken wordt naar milieuorganisaties met de vraag ‘fiksen jullie even een betere prijs voor ons’, terwijl wij daarvoor juist afhankelijk zijn van de onderhandelingen tussen handel en supermarkten.” Een hogere prijs lijkt nu verder weg dan ooit. De prijzenslag die Jumbo ontketende, noemt Van Bekkem ‘zorgelijk’.

Nog geen overeenstemming

Hoewel op hoofdlijnen duidelijk is naar welke richting Milieukeur ontwikkelt (focus op milieu, harmonisatie met GlobalGap), is het zeker niet zo dat een akkoord is over belangrijke onderwerpen, stelt Van Bekkem. “Als Greenpeace en Nefyto om de tafel zitten over bestrijdingsmiddelen, zal dat altijd lastig zijn. Wij willen een absolute restrictie aan neonicotinoïden en stimulans van gifvrije middelen. Wat ons betreft zit er nog geen strik om het nieuwe teeltschema.”

Eén reactie

  • P Verschuren

    Meerprijs ten opzichte van wat slimmerds... dankzij jullie is het vanaf komend jaar standaard. Bravo, met zoveel visie gaat het wel goedkomen .....

Of registreer je om te kunnen reageren.