Glas

Nieuws

‘Geld voor warmterotonde faseert gaswinning uit’

Provincie Zuid-Holland heeft Henk Kamp, demissionair minister van Economische Zaken, om financiële bijdrage gevraagd voor warmterotonde.

De provincie stelt dat met de warmterotonde het gasverbruik kan worden teruggebracht. Zuid-Holland spreekt zich uit tegen gaswinning onder bebouwd gebied zoals Westland. De provincie schreef de brief nadat een SP-motie in Provinciale Staten breed werd gedeeld tegen gaswinning in het Westland of bebouwd gebied. Deze zomer ontstond daarover onrust. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stelde dat in Maasdijk en Monster forse overschrijdingen zijn geconstateerd van de volgens het winningsplan te winnen hoeveelheden gas.

Bodembewegingen

De SodM doet ook onderzoek naar hoe gaswinning en aardwarmteboringen elkaar beïnvloeden. In aardbevingsgevoelig gebied adviseert SodM terughoudendheid met aardwarmteboringen. In Westland wordt wel aardgas gewonnen, maar het gebied is niet aardbevingsgevoelig. Wel is onduidelijkheid over hoeveel gas nu gewonnen wordt in het Westland. Zuid-Holland vraagt dan ook aan Kamp duidelijkheid over wat de overschrijding kan betekenen voor de bodembewegingen in het gebied.

Omgevingswet

Provincie Zuid-Holland is van mening dat nieuwe initiatieven voor gaswinningen slecht passen bij energietransitie. Dat standpunt legt Zuid-Holland vast in de eerstkomende wijziging van haar omgevingsbeleid. Ook zal de provincie dit standpunt inbrengen bij concrete initiatieven voor het opsporen of winnen van gas. Ze noemt het hoopgevend dat de NAM op een nieuwe locatie in Maasland al geen gas meer wint door de lage gasprijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.