hoogspanningsmasten-windmolens-kassen-web32-DIJ199274-4

Alles over energie

Terug naar dossier
Glas

Nieuws

Brabant: snellere verkoop glaspercelen Prinsenland

De provincie Noord-Brabant gaat in de begroting voor 2018 uit van een snellere verkoop van glaspercelen in Nieuw-Prinsenland. Ook zal snel meer duidelijk worden over restwarmte.

Dat blijkt uit de begroting voor komend jaar. In 2018 gaat de provincie uit van een verkoop van 32,5 hectare. In de begroting van 2017 werd nog uitgegaan van 11 hectare. In totaal is nog ruim 120 hectare te koop in het gebied in West-Brabant. Het herstel van de grondmarkt werd in 2016 pas in 2019 verwacht, nu gaat de provincie uit van een soepeler verkoop van de glaspercelen door het ontwikkelbedrijf TOM.

Doorbraak in warmtevoorziening

Ook op het vlak van de warmtevoorziening voorziet Noord-Brabant mogelijk een doorbraak. Bij het project Energyweb XL verwacht de provincie een verdergaande samenwerking met Enexis en afspraken met leveranciers en afnemers van restwarmte. In 2017 wordt met Shell, TOM en de tuinders van Nieuw Prinsenland gewerkt aan een definitief plan. In december 2017 zal hierover meer duidelijkheid ontstaan.

De provincie noemt aardwarmte nauwelijks in haar begroting. De komende 3 jaar worden 3 grote energieprojecten uitgewerkt, waaronder Energyweb XL, Geothermie BV en een zonnepark. Elk jaar verwacht de provincie één project te starten. Brabant wil de ontwikkeling niet aan tuinders overlaten.

Risico’s bij ontwikkeling glastuinbouw

Voor de provincie Noord-Brabant blijft de ontwikkeling van glastuinbouw een risicovolle onderneming. In de begroting zijn vele miljoenen ingezet als voorziening op een garantstelling of lening bij glastuinbouwontwikkeling in Prinsenland en Deurne. Aan voorzieningen is ruim € 22 miljoen opgenomen, naast ruim € 7 miljoen aan risicoreservering.

Of registreer je om te kunnen reageren.