Glas

Nieuws

Zuid-Holland: alleen schone warmte door warmterotonde

De Provincie Zuid-Holland zal pas een standpunt innemen over het westelijke tracé van de warmterotonde als duidelijk is hoe de CO2-uitstoot bij kolencentrales vermindert.

Deze bedrijven moeten een route inzetten naar nuluitstoot. De provincie Zuid-Holland wil warmte van deze bedrijven dus niet bij voorbaat uitsluiten. Het vervroegd sluiten levert bovendien geen milieuwinst op, stelt gedeputeerde Han Weber in een brief.

Vandaag praat de provincie Zuid-Holland over de warmterotonde. Het tracé west moet warmte uit onder meer kolencentrales naar huizen en kassen in het Westland transporteren. Over die kolenwarmte is veel discussie ontstaan. Zuid-Holland lijkt met haar standpunt op dezelfde lijn te zitten als LTO Glaskracht.

Biokool

De provincie beschrijft technologische innovaties om gas- en kolencentrales schoner te maken. Voor beide brandstoffen geldt dat er alternatieve bronnen worden gezocht om deze conventionele techniek met schone brandstof inzetbaar te houden. Voor kolenstook is de route om zonlicht via planten om te zetten in biokool. Die techniek is nog niet marktrijp.

Weerstand

Tegen de warmterotonde zelf lijkt de weerstand ook te groeien. De gemeenteraad in Den Haag besloot dat de warmterotonde geschrapt moet worden van het prioriteitenlijstje van de Metropoolregio. Tegenstanders van de warmterotonde spreken vandaag ook in als de provincie Zuid-Holland vergadert.

Of registreer je om te kunnen reageren.