Glas

Nieuws

Westland: WKK belangrijk in afweging warmterotonde

De gemeente Westland houdt in haar warmtevisie voor de glastuinbouw rekening met een grotere rol van WKK-warmte.

Dat bleek in de commissievergadering financiën woensdag. Wethouder Theo Duijvestijn: "Gisteren zijn de cijfers gepresenteerd van de energievisie van Westland Infra met cijfers over de warmtebehoefte in de toekomst. We veronderstelden altijd dat veel meer basisload wordt ingevuld met restwarmte of aardwarmte, maar op korte en middellange termijn zal ook een substantieel deel ingevuld blijven met WKK-warmte. Dat is vooral nodig vanwege het belichten van onze gewassen en door pieken te kunnen opvangen. Dus die basisload is aanwezig. Dat soort effecten spelen straks een rol in de vraag naar warmte en de contracten die afgesloten kunnen worden. Het zal ook uitermate belangrijk zijn in de uitkomst van de haalbaarheidsstudie voor warmtelevering die rond de zomer wordt opgeleverd."

Trias leerschool

Volgens Duijvestijn kan het grote aardwarmteproject Trias Westland een goede leerschool zijn voor de verdere ontwikkeling van aardwarmte in het gebied. Binnenkort zal daarvoor de overeenkomst worden getekend verwacht hij. Die constructie kan telers over de streep trekken. Telers willen zich niet zomaar vastleggen. "Het commitment van tuinders is er als er zicht is op eigenaarschap. We startten het initiatief rond de Triasboring met de warmtecoöperatie publiek, maar in tien tot 15 jaar zijn de tuinders zelf eigenaar. Dat geeft perspectief om te tekenen voor een langere periode. Vandaar dat we nu ook kijken met Westland Infra, HVC en Rabobank hoe we deze constellatie ook kunnen toepassen bij meerdere aardwarmteboringen, zodat je een vehikel maakt waardoor meer bedrijven gebruik gaan maken van aardwarmte."

Of registreer je om te kunnen reageren.