Glas

Nieuws

Ocap levert weer CO2

Dankzij extra inspanningen van Shell is er sinds enkele dagen, een week eerder dan verwacht, weer CO2 beschikbaar voor tuinders die gebruik maken van het OCAP-leidingnet in Zuid- en Noord-Holland. Dit laat Ocap vandaag weten.

Begin deze maand viel de CO2-levering via Ocap ineens helemaal stil door gepland onderhoudswerk bij Shell en het faillissement van Abengoa. Veel telers kwamen hierdoor in de problemen. De situatie maakt nog eens duidelijk hoe afhankelijk de glastuinbouw is van externe CO2 levering. Deze afhankelijkheid neemt in de toekomst verder toe omdat in de sector hard wordt gewerkt aan energiebesparing en verduurzaming. Dit kan niet zonder externe CO2 voorziening. Als deze CO2 niet beschikbaar is, zijn veel tuinders gedwongen om in hun CO2 behoefte te voorzien door het stoken van de verwarmingsketels van de kas of hun WKK. Bij warm weer, zoals in mei vaak het geval was, kan de geproduceerde warmte dan niet worden gebruikt. Bovendien lukt het niet om de CO2-dosering die gewoonlijk door OCAP wordt verzorgd, te realiseren.

Maatregelen nodig

De fabriek van Abengoa is in afwachting van een eventuele verkoop na het faillissement niet in bedrijf. Daardoor zal de krapte in de CO2 voorziening nog even aanhouden. OCAP dringt daarom samen met LTO Glaskracht bij de politiek en de CO2 producerende industrie aan op verdere samenwerking om de randvoorwaarden te scheppen voor bevordering van CO2-hergebruik. "Zowel economisch als vanuit milieu-oogpunt is het zeer onwenselijk dat er aardgas wordt verstookt om CO2 te krijgen. Door overtollige CO2 te benutten in de glastuinbouw, kan Nederland  uiteindelijk 2 Megaton ton CO2 uitstoot en de verbranding van ruim 1 miljard m3 aardgas besparen", aldus Ocap.

Of registreer je om te kunnen reageren.