Glas

Nieuws

Omzet groeit 26 procent bij DOOR

Afzetorganisatie DOOR Partners boekte in 2015 met ruim 266 miljoen euro een 26 procent hogere omzet dan in 2014.

Het areaal van de leverende DOOR-coöperatieleden lag in 2015 op 400 hectare glasgroente tegen 370 hectare in 2014. Dit jaar is dat areaal overigens verder gegroeid naar 460 hectare.

De omzetgroei in 2015 komt daarnaast door het herstel van de markt in de tweede helft van het seizoen, stelt directeur Jan Opschoor:  "Het jaar 2015 is behoorlijk goed geweest. We zijn gegroeid in areaal. In de zomer leek het nog een moeilijk seizoen, maar uiteindelijk heeft de laatste periode nog over het algemeen tot een goed seizoen geleid."

Vermogen

De coöperatie DOOR is volledig eigenaar van de afzet BV DOOR Partners. Voor beide organisaties zijn jaarrekeningen gedeponeerd. De coöperatie bouwt een participatiereserve op van 93.000 euro uit de heffingen. Ook verbeterde de balans van de BV. De coöperatie en handels BV ontwikkelen zich daarmee. Opschoor: "We willen het weerstandsvermogen van de coöperatie verbeteren, maar het blijft overigens beperkt. We zijn een platte organisatie, waarbij de opbrengst terug vloeit naar de leden. De verbetering van de balans van de BV is een tijdelijke ontwikkeling, geen doel overigens." Bij DOOR Partners gaat alle opbrengst uit de markt naar de leden. De kosten van de coöperatie en BV worden betaald door aparte heffingen bij de leden, verduidelijk Opschoor.

Ontwikkelingen

Uit de jaarrekening blijkt verder dat DOOR een nieuw kantorencomplex heeft gehuurd voor drie jaar in het oude Nature's Pride pand. Sinds een aantal weken is op het pand langs de A20 zichtbaar dat DOOR er gevestigd is. Het huurcontract is echter opvallend kort met drie jaar. Plant de afzetorganisatie een nieuwbouwproject in Honderdland 2, of verwacht het op termijn huisvesting te delen met andere afzetorganiaties? Opschoor: "We plannen zeker geen nieuwbouw, maar ontwikkelingen gaan snel in de tuinbouw. We wilden ons niet langer vastleggen dan drie jaar in plaats van vijf jaar. Op deze plek kunnen we de komende jaren ook nog groeien."

Of registreer je om te kunnen reageren.