Glas

Nieuws 1 reactie

'Westland kiest niet duidelijk voor aardwarmte en WKK'

De gemeente Westland wil zich inzetten voor aardwarmte, maar kan dat alleen doen door zeven jaar kolenwarmte te weren in de Westlandse kassen. Dat stelt de LPF Westland.

De gemeente kiest ervoor onderzoek te laten doen naar de duurzaamheid van kolenwarmte, maar volgens LPF Westland is dat geen goed signaal. Volgens de partij prikt de Europese consument door deze 'sjoemelwarmte' heen. De partij kiest – net als een groep tuinders – voor 'het ongestoord doorontwikkelen van aardwarmte' in de gemeente, zonder dat kolenwarmte de aardwarmte verdringt. De partij roept de gemeente op zich hiervoor duidelijker in te zetten.

Petitie tuinders

LPF stelt dat in reactie op antwoorden van de gemeente na schriftelijke vragen van onder meer die partij. Aanleiding van de vragen was de petitie in februari van een groep tuinders voor aardwarmte en tegen verdringing door fossiele warmte. De gemeente schrijft kolenwarmte daarmee niet af, maar noemt het een tussenstation in het verduurzamen van de warmtelevering. Daarmee komt het standpunt van Westland overeen met dat van LTO Glaskracht.

Volgens de gemeente is de keuze tussen havenwarmte of geothermie nog niet aan de orde. De gemeente wijst er bij haar beantwoording ook op dat het aan tuinderscollectieven is te investeren in aardwarmte en warmtenetwerken. Verder wijst de gemeente op de technische risico's, de financiële en geologische risico's van aardwarmteboringen die grootschalige benutting van geothermie nu nog in de weg staan. Westland wil meerdere bronnen warmte benutten om een open handelssysteem tot stand te brengen, met op termijn alleen duurzame warmte.

WKK

CDA en LPF willen verder dat de gemeente Westland zich sterker maakt voor een betere positie van de WKK-installaties. De vrijstelling van energiebelasting op gas voor WKK's staat ter discussie. De WKK's zijn juist belangrijk om dalen in zon- en windenergieproductie op te vangen.

Het CDA vraagt verder van het college in kaart te brengen hoe groot de warmtebehoefte is van de tuinbouw en hoeveel warmte beschikbaar is als restwarmte en aardwarmte. Ook wil het CDA dat met onafhankelijk onderzoek duidelijkheid komt in de benodigde investeringen voor de verschillende warmte-opties.

Eén reactie

  • Nicolaas.A. van Staveren

    Wij moeten ons eens af gaan vragen ,is het perse willen kweken van groente die in principe in sub tropische gebieden thuis horen wel zo slim , is het niet beter om deze hele sector neet subtropische gebieden te verhuizen waar al die complexe en dure systemen niet nodig zijn en laten we ons in Noord Europa richten op hoogwaardige technologie waardoor we ook de milieu belasting van die gehele agrarisch sector kunnen terug brengen naar aan vaarbare proporties.

Of registreer je om te kunnen reageren.