Glas

Nieuws

Oude rechtszaak komkommerafzet niet heropend

Het gerechtshof Den Haag zal een oude reeds afgesloten gerechtelijke procedure van een komkommerteler tegen Coforta (VTN) niet heropenen.

De teler kwam tot die eis omdat in de grote 'komkommerzaak' van tientallen gedupeerde bedrijven de rechter recent wel een schadevergoeding toekende. De teler zag zijn zaak in 2008 (met drie andere telers) stranden en wijdt dat aan het achterhouden van een LEI-onderzoek door Coforta in dat jaar. In de grote komkommerzaak, waarbij eind 2014 het besluit van schadevergoeding viel, was dat LEI-onderzoek wel volledig meegenomen.

Nieuwe informatie

De telers stellen dat Coforta in hun zaak informatie heeft achtergehouden, maar de rechter wijst die stelling af. Ook vindt de rechter niet zwaar wegen dat nieuwe informatie in het rapport staat die de telers in 2008 niet wisten. Zij hadden de beschikking over een telersamenvatting, omdat het volledige rapport te concurrentiegevoelige informatie bevatte.

De rechter oordeelt dat de 'nieuwe informatie' niet bijdraagt aan het beeld dat Coforta toerekenbare fouten heeft gemaakt door het systeem van contractverkoop in te voeren. Ook niet de conclusie dat de komkommermarkt gekenmerkt wordt door een negatieve prijselasticiteit, waardoor lage prijzen tot steeds meer doordraai leiden.

Ingrijpen

Opvallend is dat de rechter wel voorbij lijkt te gaan aan het deskundigenrapport uit 2013 waarin deze stelde dat de afzetorganisatie sneller had moeten bijsturen. De start van de contractverkoop was niet een toerekenbare tekortkoming, maar de afzetorganisatie had destijds sneller moeten ingrijpen. De rechter heeft bij het besluit over heropening van de rechtszaak alleen de nieuwe informatie meegewogen die toen wel beschikbaar was, maar niet gedeeld is met de telers.

Of registreer je om te kunnen reageren.