Glas

Nieuws

Komkommer ontbreekt na herregistratie AAterra

Op het nieuwe etiket van AAterra ME ontbreekt de wettelijke toegelaten toepassing bij komkommer en courgette.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft tot een aantal etiketwijzigingen voor AAterra ME besloten. Op het nieuwe etiket ME staan alleen nog de niet grondgebonden bedekte teelten van tomaat, aubergine en paprika. Komkommers, courgettes en meloenen komen te vervallen.

Wachten op MRL

Als reden van het wegvallen van komkommerachtigen op het etiket wordt genoemd dat het wachten is op de publicatie van de nieuwe MRL. Bayer en Arysta geven aan zo snel mogelijk een uitbreiding voor de niet-grondgebonden bedekte teelt van Cucurbitaceae met eetbare schil (komkommer, courgette, augurk, patisson) te zullen aanvragen, zodra deze MRL gepubliceerd is. Gebruik van het huidige (W5) etiket wordt ontraden tot de MRL is gepubliceerd.

Opgebruik oude etiket

De aflevertermijn van het oude (W5) etiket is vastgesteld op 3 maanden en een opgebruiktermijn van 6 maanden. Exacte data worden nog bekend gemaakt.

De Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP) van LTO Glaskracht Nederland gaat op korte termijn na welke impact het wegvallen van AAterra heeft voor genoemde gewasgroepen, en overlegt met de landelijke gewascommissies welke oplossingsroutes noodzakelijk zijn om de impact op de geïntegreerde gewasbescherming zo klein mogelijk te houden.

Of registreer je om te kunnen reageren.