Glas

Nieuws 1 reactie

Aantal bedrijven glasgroente daalt sneller

Met 230 paprika- en 260 tomatenbedrijven is de daling in het aantal bedrijven sneller afgenomen afgelopen jaar.

Dat betekent dat 20 paprika- en 40 tomatenbedrijven zijn opgehouden te bestaan, zo valt af te leiden uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De laatste vijf jaar is niet zo'n grote daling van het aantal tomatenbedrijven opgetreden. Eerder deze eeuw lag de uitstroom nog hoger. In 2005 waren nog 640 tomatenbedrijven geregistreerd in Nederland.

Voor het aantal paprikabedrijven is de daling minder ongewoon. Ook na 2013 verdwenen zoveel bedrijven, waar het in 2014 en 2015 juist stabiliseerde.

Areaalkrimp

Het areaal tomaten wordt door CBS dit jaar vastgesteld op 1.670 hectare, een daling van 90 hectare. De tomatenteelt ligt daarmee op het areaal van 2010. Het areaal paprika groeide in 2016 juist 60 hectare naar 1.220 hectare, ongeveer het niveau van 2013, waarna het areaal gedurende twee jaar juist lager lag.  Naar verwachting zal het areaal in 2017 verder stijgen door een opleving van de nieuwbouw.

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.