Glas

Nieuws

Teleurstelling over afblazen fusie BoF en Van Nature

Telersverenigingen Best of Four en Van Nature hebben hun fusiebesprekingen gestaakt.

Volgens Van Nature voorzitter Aad Sonneveld zijn de verschillen tussen de beide afzetorganisaties op dit moment niet te overbruggen. Op het gebied van de afzetstrategie, maar ook organisatorische. Best of Four hanteert een individuele uitbetaalprijs, zoals bekend. Of dat de bottleneck was, kan Sonneveld niet zeggen. "Iedereen weet dat we naar collectiviteit moeten, maar de snelheid waarop daar moet goed naar gekeken worden. We hadden binnen de besturen de angst dat we telers nog niet mee konden krijgen. Daarop besloten we nu te stoppen. We hebben het belang van de Federatie VruchtgroenteOrganisaties daarin laten meewegen. Het is belangrijk dat we daarbinnen de afspraken in ere houden."

Weg ligt open

Een winstpunt is er ook, stelt Sonneveld. De kartelautoriteit ACM heeft snel een goedkeuring gegeven voor de fusie. Dat betekent dat de weg openligt naar de vorming van een grotere marktpartij. "We vragen het besluit van de ACM nu op om te kijken wat de criteria zijn van dit besluit." Beide partijen weten nu nog niet of de ACM het marktaandeel op EU-schaal heeft meegenomen.

Teleurstelling is er bij telers. Bij andere partijen in de federatie is die teleurstelling er ook, stelt Sonneveld. Met de fusie zou een grote stap zijn gezet naar een verzakelijking en verbetering van de afzetstructuur.

Te snel

Voorzitter Jan Oosterom van Best of Four bevestigt het spijtig te vinden dat de fusie niet is doorgegaan. "Tot het laatste moment heb ik mij positief ingezet. Met elkaar hebben we geprobeerd zo ver mogelijk te komen. Er zijn best stappen gemaakt, maar in de praktische uitvoering bleek het toch nu niet te gaan lukken. We zaten te ver van elkaar vandaan. De stap was te groot. Er is bewust de tijd voor genomen, met overleg binnen de eigen leden en met gezamenlijke klankbordgroepen, maar het bleek toch te snel om nu al tot een fusie te komen. Dan moet je op een gegeven moment stoppen en de keus maken om weer verder te gaan."

Snelle start

Op hoofdlijnen hadden de beide verenigingen elkaar wel snel gevonden. Medio 2015 startten ze besprekingen en op 31 augustus maakten zij bekend een intentieverklaring te hebben getekend om te fuseren. Uiteindelijk zijn ze er toch niet in geslaagd om in de verdere uitwerking tot elkaar te komen. Beide coöperaties hebben de eigen achterban hier inmiddels over geïnformeerd.

Zelfstandig verder
Het niet doorgaan van de fusie wordt door de besturen van beide coöperaties betreurd. Zij zullen zelfstandig verder gaan vanuit de eigen strategie, visie en missie. Andere vormen van samenwerking, zoals de Federatie Vruchtgroenten Organisaties blijven doorlopen en zullen door beide verenigingen ten volle ondersteund worden.

Doel fusie
Opzet van de fusie was een bijdrage leveren aan een marktmodel voor de Nederlandse tuinbouw waarin drie tot vier grote producentenclusters overblijven die in korte, efficiënte, gesloten ketens hun product afzetten. Dit marktmodel zou herstructurering van de afzet helpen realiseren. De overeenstemming over deze toekomstvisie leidde tot het opstarten van de fusiebesprekingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.