Glas

Nieuws

Middelenproef Fusarium sla van start

Bij Botany in Horst start een gewasbeschermingsmiddelenproef tegen Fusarium in sla, aangevraagd door LTO Glakracht Nederland.

Fusarium in sla slaat dit jaar nog heftiger toe dan vorig jaar, toen de ziekte nog vooral werd gezien als veroorzaakt door wortelduizendpoot vraatschade. Nu blijkt de schimmel echter ook bij gezonde wortels toe te slaan. Sommige slabedrijven zijn al voor een groot deel onbeteelbaar. Een directe oplossing is nog niet voorhanden.

Groene middelen

Een uitgebreide middelentoets moet inzicht geven of er mogelijkheden zijn om de agressieve Fusarium-soort te bestrijden. Door leveranciers daarvoor aangeleverde stoffen, waarvan wordt verwacht dat ze effect zouden kunnen hebben, zitten waarschinlijk vooral in de hoek van de 'groene' middelen. De kans op het vinden van een afdodende chemische werkzame stof die nog kans maakt op toelating in sla, een gewas dat in zijn geheel wordt geconsumeerd, is uiterst gering.

Bedrijfshygiëne

Hygiëne-maatregelen zijn een belangrijke stap om verdere verspreiding van de schimmel te voorkomen. Stomen, grondverbetering en (bodem- en plant-)weerbaarheidverhoging kunnen ook een bijdrage leveren aan de Fusarium-bestrijding.

Lees uitgebreid over de zoektocht naar een oplossing voor de schimmel-problematiek in editie 14 (10 juli) van Groenten & Fruit.

Of registreer je om te kunnen reageren.