Glas

Nieuws laatste update:25 jun 2015

Waterzuiveringsplicht later, maar strenger

Vanaf 1 januari 2018 zijn alle glastuinders die water lozen en gewasbeschermingsmiddelen gebruiken verplicht dat afvalwater voor ten minste 95 procent te zuiveren. Het kabinet stelt daarmee de zuiveringsplicht twee jaar uit.

Met het vandaag aan de Tweede kamer voorgelegde uitstel komt staatssecretaris Mansveld van Milieu tegemoet aan de vraag van de tuinbouw om de zuiveringsplicht beter te laten aansluiten op het investeringstempo van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf. Ook is er meer tijd voor aanbieders om met goed ontwikkelde en in de praktijk geteste zuiveringsapparatuur op de markt te komen. Per 2018 zal het voorgeschreven zuiveringsrendement wel direct 95 procent moeten zijn in plaats van het eerdere 75 procent.

Het besluit tot uitstel volgt op een bestuurlijk overleg plaatsgevonden, waarvoor LTO Glaskracht, de Unie van Waterschappen, Nefyto, Natuur en Milieu en het College toelating gewasbescherming en biociden zijn uitgenodigd. Bij dit overleg zijn de uitkomsten uit het onderzoeksrapport 'Betaalbaarheid zuivering lozingswater glastuinbouw' van LEI Wageningen UR betrokken. Insteek was een haalbaar tijdpad voor de investeringen, terwijl toch het tussendoel voor de waterkwaliteit voor 2018 zoveel mogelijk wordt behaald.

Het LEI berekende in genoemd onderzoek een haalbaar betaalbaarheidsnorm van maximaal 1 procent saldoverlies als gevolg van de verplichte investering. Dat zou in de huidige economische situatie van de glastuinbouw overeenkomen met 12,5 procent inkomensverlies. Voor iets meer dan de helft van de bedrijven geldt dat ze in 2018 naar verwachting aan deze betaalbaarheidsnorm voldoen.

Bestuurlijk akkoord

Met de betrokken partijen is afgesproken een bestuurlijk akkoord te sluiten. Dit akkoord, dat na de zomer verwacht wordt, bevat acties voor de verschillende partijen om te komen tot het tijdig invoeren van de zuiveringstechnieken per 2018. Ook komen in het akkoord meer details over de door de overheden aan de tuinders beschikbaar te stellen financiële instrumenten.

Of registreer je om te kunnen reageren.