Glas

Nieuws

'Club van 100' voor WUR-onderzoek halverwege

De 'Club van 100', een initiatief van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk en toeleveranciers is inmiddels uitgebreid naar 50 toeleveranciers.

Eerder dit jaar sprak de Club van 100 de verwachting uit dat eind 2015 honderd bedrijven zouden zijn aangesloten. Daar is nu de helft van gerealiseerd, wel door een verdubbeling in één jaar. Door financiële bijdrage van deze bedrijven moet de club er voor gaan zorgen dat het strategisch toegepast onderzoek in de Nederlandse glastuinbouw niet stokt vanwege de crisis en het wegvallen van het Productschap Tuinbouw.

Business unit manager Sjaak Bakker en initiatiefnemer Jan Willem de Vries zijn blij met de gestage toename. Bakker: "We zien die groei als een teken dat dit initiatief om het onderzoek op deze wijze te ondersteunen goed aanslaat bij onze toeleverende bedrijven, en we hebben alle hoop dat deze aanwas van leden gestaag doorzet. Het is een breed palet aan bedrijven die zich hebben aangemeld. En daaronder zijn ook concurrerende bedrijven die toch gezamenlijk het onderzoek steunen."

Helft

Voor een lidmaatschap van twee jaar betaalt een bedrijf 15.000 euro per jaar. Bakker: "Dat is een behoorlijk bedrag, maar je moet wel bedenken wat je daarvoor krijgt. Je deelt ook samen met de andere leden als eerste de resultaten van het onderzoek dat voor dat geld wordt gedaan."
De helft van het bedrag wordt besteed aan business to business onderzoek. De andere helft, het collectieve deel, wordt besteed aan gezamenlijk onderzoek. De leden bepalen in overleg met elkaar en met Wageningen UR Glastuinbouw aan welke onderzoeksonderwerpen dat private geld wordt besteed. Bakker: "Deze bijdrage spreekt het ministerie van EZ kennelijk ook aan, want er zijn dit jaar drie van de ingediende projecten van de Club van 100 door TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen beloond met extra financiering vanuit EZ."

Of registreer je om te kunnen reageren.