Glas

Nieuws

'Oorzaak toename Clavibacter onbekend'

De NVWA is dit jaar zeven keer in actie gekomen na een melding van Clavibacter in een tomatenkas. Vorig jaar was er één besmetting gemeld.

De NVWA stelt dat van de zeven meldingen nu vijf onderzoeken afgerond zijn, zonder dat een oorzaak is gevonden. Daaruit valt af te leiden dat de besmettingen los staan van elkaar en niet tot één zaadpartij te herleiden zijn. Twee onderzoeken lopen echter nog, zo laat een woordvoerder weten.

Uit cijfers van de NVWA blijkt overigens wel dat het aantal besmettingen is teruggelopen van 11 in 2007 naar één in 2013. Van die uitbraak in 2007 is de herkomst wel gevonden in het uitgangsmateriaal. In 2008 lag één besmetting in de teelt. Sindsdien is het niet meer gelukt besmettingen te herleiden.

De NVWA heeft nog geen conclusies getrokken uit de stijging dit jaar. De NVWA wil een bredere analyse uitvoeren naar mogelijke samenhang tussen besmettingen, tussen gebieden van oorsprong, maar kon daar in 2013 nog niet mee beginnen. Dat kondigde de dienst aan in het jaaroverzicht Fytosanitaire signalering. Het bedrijfsleven lijkt niet alle besmettingen te melden, stelde de NVWA ook.

In 2013 heeft bijvoorbeeld één tomatenteler, uit het zuiden van het land, problemen gemeld met Clavibacter. De teler heeft destijds aangegeven dat hij weet had van een andere uitbraak, maar ondanks aandringen heeft dat andere bedrijf zich niet gemeld. Daarmee ontbrak voor de NVWA de mogelijkheid om bredere naspeuringen te doen en de herkomst van die ene uitbraak te doen.

Of registreer je om te kunnen reageren.