Glas

Nieuws

'Aardwarmte in tuinbouw heeft wind mee'

Aardwarmte kan op meer steun rekenen, los van het versnellingsprogramma dat het ministerie van EZ vorige week bekend maakte.

Het Platform Geothermie signaleert in gesprekken met het ministerie dat de subsidieregeling SDE mogelijk meer op aardwarmte-ontwikkelingen wordt toegesneden. Zo zouden ook grotere en diepere aardwarmteprojecten kunnen vallen onder de regeling die warmte-productie faciliteert.

Nieuwe subsidie

Daarnaast biedt de nieuwe regeling Demonstratieprojecten Energie Innovatie (DEI) voor innovatie in duurzame energie perspectief. Platformvoorzitter Victor van Heekeren: "Daar kunnen jaarlijks naar verwachting een of twee innovatieve aardwarmteprojecten van profiteren."  Binnen de regeling is het mogelijk om naast kosten voor demonstratie ook kosten voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling op te voeren. Voor de regeling is ruim 24 miljoen euro uitgetrokken, met de openstelling vanaf 1 juli.

Plannen over een grote warmterotonde met industrierestwarmte uit Rotterdam naar het Westland zullen aardwarmte-initiatieven niet hinderen, verwacht Van Heekeren. "Het is een eeuwige belofte waarover al sinds de jaren zeventig gesproken wordt, maar als dat netwerk ooit gegraven wordt, kan het ongetwijfeld een extra  afzet bieden voor aardwarmtebronnen."

Versnellingsprogramma

Met het versnellingsprogramma aardwarmte dat vorige week bekend werd, moeten jaarlijks 4 tot 5 nieuwe projecten gerealiseerd worden. Zo wordt er gewerkt aan kennisontwikkeling en professionalisering.  Ook wordt de garantieregeling voor risico's op misboringen uitgebreid met tien miljoen euro. Tenslotte worden aanvullende financieringsmogelijkheden 'verkend'.

Of registreer je om te kunnen reageren.