Glas

Nieuws

Rechter wijst miljoenenclaim af na vertraging bouw kas

Het Gerechtshof in Den Bosch heeft een miljoenenclaim aan de gemeente Someren en provincie Brabant afgewezen.

Een teler eiste de schadevergoeding als tegemoetkoming voor ernstige vertraging bij bouwplannen voor de bouw van een nieuwe kas. Volgens de rechter is door het handelen van de gemeente en provincie inderdaad de bouw ernstig vertraagd, maar was er in 1999 formeel geen aanvraag voor de bouwvergunning. De vergunningen waren ingetrokken na het niet tijdig starten van de bouwwerkzaamheden. De teler betwistte dat in hoger beroep en eiste 2,9 miljoen euro van de gemeente en provincie voor de vertraging.

De procedure om te bouwen startte al in 1996 met toekenning van meerdere bouwvergunningen voor aangrenzende percelen, maar na verschillende beroeps-, en bezwaarschriften kon pas in 2005 worden gestart met de bouw nadat de Raad van State al de kant van de teler koos in het ingewikkelde proces rondom de bouw van een nieuwe kas. Daarbij dienden twee percelen te worden samengevoegd voor de bouw van één nieuwe kas.

Of registreer je om te kunnen reageren.