Glas

Nieuws

Interventie uit beeld in afzetcrisis groente

Bij de huidige afzetcrisis voor (glas)groente blijft het instrument interventie vooralsnog buiten beeld.

Bij een structurele crisis kan het ministerie van EZ besluiten dat 'groen oogsten' of 'niet oogsten' onder GMO-voorwaarden is toegestaan, maar daarvan lijkt nog geen sprake.

Volgens de koepel voor afzetorganisaties DPA is het instrument nu zonder toestemming van EZ niet eens inzetbaar en is daarvoor ook geen oproep gedaan vanuit telersverenigingen. Bovendien moet de discussie gevoerd worden of sprake is van een structurele crisis en geen 'normale crisis'. Er zijn allerlei oorzaken genoemd voor de huidige afzetcrisis, waaronder de lengte van het seizoen in Spanje, het mooie voorjaar, maar ook de Poolse problemen op de Russische en Oekraïnse markt. Pools product zou daardoor noodgedwongen in Europa afgezet worden. Of dat voldoet aan voorwaarden van een structurele crisis is onzeker, stelt DPA desgevraagd.

Ook LTO Glaskracht Nederland denkt in eerste instantie niet aan interventie om het overaanbod te verminderen. Die terughoudendheid lijkt te herleiden tot ervaringen in het Ehecjaar toen eigen sectorplannen voor productiebeperking werden afgewezen om mededingingstechnische redenen. Sindsdien wordt zo'n plan van productiebeperking als moeilijk haalbaar ingeschat. "In 2011 was de oorzaak van de crisis nog beter herleidbaar tot een structurele crisis dan nu, maar we sluiten niets uit in onze zoektocht naar mogelijke afzetverbeteringen", laat LTO Glaskracht Nederland weten.

Of registreer je om te kunnen reageren.