Glas

Nieuws

Glastuinbouwwaarde voor onteigende grond

Een veehouder krijgt voor zijn onteigende grasland toch de glastuinbouwwaarde van 22,50 euro per vierkante meter, terwijl er geen kassen gebouwd zullen worden.

De grond maakt onderdeel uit van het deelgebied Groenzone Berkel-Pijnacker, een gebied dat bestaat uit onder meer 1.600 hectare nieuw natuur- en recreatiegebied. De onteigening was al jaren geleden ingezet om er glastuinbouw te realiseren, maar de bestemming is sinds 2006 gewijzigd. Dat mag de boer niet duperen, oordeelt de Rechtbank Rotterdam in een uitspraak van een zaak die was aangespannen door het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL).

De boer eiste een hogere vierkante meter prijs en had daarvoor een taxatie aangevraagd waaruit een waarde van 30 euro per vierkante meter kwam. Dat was echter gebaseerd op transacties met grond in bestaand glastuinbouwgebied en niet vergelijkbaar met nog te ontwikkelen grond, oordeelde ook de rechter die daarvoor drie deskundigen raadpleegde. Die kwamen uit op een meterprijs van 22,50 euro per vierkante meter. Die prijs kwam zo hoog uit door de peildatum van februari 2013. BBL moet voor de grond daardoor ruim acht ton betalen.

Of registreer je om te kunnen reageren.