Glas

Nieuws

Dramatisch lage omzetten, ondanks hoge producties

De prijsvorming is dit voorjaar zo slecht dat vrijwel alle vruchtgroentetelers al tegen een grote achterstand in omzet aankijken. En dat terwijl de productie over het algemeen hoger ligt door het gunstige weer.

In tegenstelling tot vorig jaar hebben de meeste teelten geprofiteerd van veel licht, kwam de productie eerder op gang en ligt de cumulatieve productie voor op de prognose. Bij komkommer zijn er tot en met week 20 gemiddeld 3 tot 5 stuks per vierkante meter meer gesneden met bovendien een hoger gemiddeld vruchtgewicht, schatten teeltvoorlichters. Bij aubergine is afhankelijk van de lichtgevoeligheid van het ras tussen 0,5 tot 2 kilo per vierkante meter meer geknipt, met meestal een grovere sortering. Bij paprika wordt een productievoorsprong van 15 procent gemeld ten opzichte van vorig jaar, toen het juist koud en donker was. Bij onbelichte tomaat valt op dat veel gewassen nauwelijks eerder in productie waren en tot 1 april ook nauwelijks meer produceerden dan andere jaren. Dit is volgens teeltvoorlichters het resultaat van te weinig stralingswarmte door warme buizen, vanwege het warme weer en te zuinig stoken.

Verlies loopt snel op

Ondanks de hoge opbrengsten lopen vrijwel alle vruchtgroenteteelten flink achter in omzet. Bij komkommer werd dit in week 20 geschat op 4 tot 5 euro per vierkante meter voor de januari plantingen en nog 2 euro meer voor de vroege plantingen. Inmiddels is daar de afgelopen weken op veel bedrijven nog zeker 2 euro bijgekomen. Bij tomaat lopen de verliezen ook enorm snel op. De prijzen zijn nog nooit zo vroeg zo laag geweest. Dit jaar delen ook de fijnere segmenten en smaaktomaten mee in de misère. Bij paprika loopt de omzet ook snel een grote achterstand op, ondanks de hogere cumulatieve productie tot begin mei. De middenprijzen bij aubergine lagen tot en met week 20 tussen 20 en 30 procent lager dan vorig jaar.

Energiekosten meest niet gedaald

Door de zachte winter valt het gasverbruik een stuk lager uit dan in het koude voorjaar van 2013. Bovendien is de gasprijs flink gedaald. Toch betekent dit niet dat de energiekosten automatisch lager uitpakken. In de eerste plaats hebben veel ondernemers nog dure gascontracten. Bovendien is de stroomprijs zo laag geworden dat de wkk voor niet-belichtende telers bijzonder onaantrekkelijk is geworden. Zeker voor degenen die voor de warmtevoorziening afhankelijk zijn van de wkk liggen de energiekosten waarschijnlijk juist hoger dan vorig jaar.

 

Lees het volledig artikel over het voorjaar 2014 in editie 11 van Groenten&Fruit

Of registreer je om te kunnen reageren.