Glas

Nieuws

Maart stelt teleur in Almería

Voor de vruchtgroentetelers in Almería is maart uitgelopen op een teleurstelling. De productie van de meeste groenten viel tegen. Dat de prijzen lager waren dan topjaar 2013 was voorzien. Maar de prijs van de meeste vruchtgroenten bleef ook sterk achter bij de noteringen in het matige seizoen 2011-2012.

Voor het tweede achtereenvolgende jaar daalde in maart de aanvoer van tomaten uit Almería. Dit jaar lag de productie 8 procent lager dan vorig jaar en zelfs 22 procent lager dan in maart 2012. Dit blijkt uit de cijfers van 10 vooraanstaande veilingen, die geëxtrapoleerd zijn voor de het totale aanbod van kasgroenten in Almería. Werd vorig jaar nog een middenprijs gerealiseerd van 80 cent per kilo (gewogen gemiddelde van alle tomaten, zowel voor de binnenlandse markt als voor de export). Dit jaar kwam de tomatenmiddenprijs in maart niet hoger uit dan 64 cent per kilo, ondanks de lagere aanvoer. De tomatentelers zagen hun omzet in maart dalen met gemiddeld 26 procent ten opzichte van vorig jaar en met 19 procent ten opzichte van 2012.

Grote omzetdaling

De omzetdaling was bij de andere hoofdgewassen nog groter. Paprikatelers sloten maart af met een daling in de productiewaarde van 33 procent ten opzichte van vorig jaar (voor alle typen en kleuren paprika). In tegenstelling tot de meeste vruchtgroenten lag de paprikaproductie in maart hoger dan vorig jaar (+10%). Maar de gewogen middenprijs kwam niet verder dan 72 cent per kilo, tegen € 1,18 in 2013 en 90 cent in 2012. Komkommertelers kwamen in maart op een omzet uit die 55 procent lager lag dan de twee voorgaande jaren. De gewogen middenprijs was met 27 cent per kilo slechts de helft van vorig jaar. Bovendien daalde de totale productie met 4 procent. In februari lag de komkommerproductie juist een 15 tot 18 procent hoger dan voorgaande jaren.

Kentering bij aubergine

Na twee maanden van hogere producties lag de aubergine-aanvoer in maart op hetzelfde niveau als in 2013, maar 18 procent lager dan in 2012. De middenprijs van 33 cent per kilo stelde teleur. Vorig jaar kregen de telers gemiddeld nog 59 cent voor een kilo aubergine.  De omzet komt nu 44 procent lager uit dan in maart 2013, maar is nog altijd 12 procent hoger dan in 2012, toen een 20 procent hogere aanvoer resulteerde in extreem lage prijzen (27 cent per kilo).

Dramatische neergang courgette

De Spaanse courgettetelers  zitten dit jaar in de hoek waar de klappen vallen. In de eerste helft van het seizoen werden veel teelten zwaar getroffen door het New-Delhi-virus. Uit vrees voor herinfectie is veel minder geplant voor de tweede teelt. De 14 procent lagere aanvoer in maart kon niet verhinderen dat de middenprijs op 16 cent uit kwam, nog niet de helft van vorig jaar. Blijkbaar is Spanje door de problemen de markt kwijtgeraakt aan onder andere Marokko. De omzet in maart van courgette uit Almería ligt nog niet op een derde van het niveau van 2012. Veel telers kozen voor andere teelten.

Ruimen en opnieuw planten

Een aantal telers hebben dit voorjaar de courgettegewassen voortijdig geruimd, nu niet vanwege het virus, maar vanwege de slechte prijsvorming. Nu is gebleken dat met goede hygiënemaatregelen het virus geweerd kan worden, gaan een aantal telers opnieuw planten, meldt Hortoinfo. De telers verwachten komende tijd betere prijzen omdat het seizoen in Marokko afloopt. In week 13 exporteerde Marokko nog 433 ton courgette voor een gemiddelde prijs van 37 cent per kilo (dit is onder de minimum-entree-prijs). In week 12 exporteerde Marokko nog 528 ton courgette. Ter vergelijking: Almería produceerde in maart nog altijd ruim 31.000 ton courgette.

 

Klik hier voor een overzicht van het hele Spaanse seizoen

Of registreer je om te kunnen reageren.