Glas

Nieuws laatste update:16 dec 2014

WUR berekent realistische kostprijs glasgroente

In het onderzoek 'Kwantitatieve informatie voor de Glastuinbouw (KWIN)' berekent Wageningen UR Glastuinbouw de gemiddelde kostprijs voor glasgroente.

Voor het tweede jaar heeft onderzoeker Peter Vermeulen de kostprijs per vier weken berekend. Deze kostprijs is net genoeg om geen winst te maken, maar wel alle kosten vergoed te hebben tegen de oogst voor die periode (in een gemiddeld jaar). Voor een gezonde bedrijfsvoering moet de verkoopprijs hier boven liggen. Hoe de kostprijsberekening dit jaar uitpakte bij een warmer groeiseizoen is niet onderzocht. Wel constateert Vermeulen dat de verkoopprijs bij een aantal bedrijven onder die kostprijs blijft.

Gevoelig

Volgens Vermeulen is opnieuw voor deze aanpak gekozen, omdat het een goed instrument is voor telers in de bedrijfsvoering. Een deel van de telers vindt de gegevens echter te gevoelig om te publiceren. Het geeft supermarkten een instrument om scherp te onderhandelen. "Andere telers vinden het juist een goed instrument om te onderhandelen en wordt een marge van een paar procent bovenop de kostprijs berekend." Zeker in verticale ketens met directe contacten tussen teler en afnemer is dat het geval.

Vermeulen constateerde verder dat de verschillen in kostprijs tussen wel of geen WKK gebruiken bijna wegvallen. De CO2-voetafdruk met gebruik van WKK voor de warmtevraag blijft nog wel gunstiger.

Het KWIN-rapport is niet openbaar, maar te bestellen bij Wageningen UR Glastuinbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.