Glas

Nieuws

'Coforta moet schade komkommertelers vergoeden'

Het Gerechtshof in Den Haag oordeelt dat een groep komkommertelers recht heeft op schadevergoeding door Coforta.

In 1997 is door het toenmalige VTN een nieuw afzetsysteem opgezet waardoor komkommertelers schade geleden hebben, zo oordeelde de rechter in een langlopende zaak.

VTN heeft niet onverantwoord gehandeld door in 1997 het klokverkoopsysteem om te zetten naar een contractsysteem, maar had na vijf weken moeten bijsturen. De concurrenten van VTN gingen onder de contractprijs verkopen, waardoor veel doordraai plaatsvond bij VTN. De rechter oordeelt daarmee in de lijn van resultaten uit een deskundigenonderzoek door professor Viaene in 2013.

Volgens advocaat Peter Duijsens van de groep telers is de procedure nog niet ten einde. Coforta kan besluiten naar de Hoge Raad te stappen. Wel starten de telers een schadeprocedure om de schade per bedrijf door de rechter te laten vaststellen. Viaene raamde de schade van Greenerytelers in mei, juni en juli dat jaar op 5,7 miljoen gulden (2,6 miljoen euro). Voor een deel is de schade voor telers overigens al gecompenseerd in de provisie voor het jaar erop.

Coforta (The Greenery) laat weten de uitspraak te betreuren. De afzetorganisatie beraadt zich op vervolgstappen.

Of registreer je om te kunnen reageren.