Glas

Nieuws

Rechter wuift bezwaren tegen aardwarmte weg

De Raad van State oordeelt dat de gemeente Horst aan de Maas juist handelde in de vergunningsverlening voor aardwarmte in het Limburgse glastuinbouwgebied Californië.

Een beroep van een direct belanghebbende (ABC Wonen) en een omwonende tegen het vergunningstraject werd door de rechter weggewoven. ABC Wonen stelde dat voor een techniek als geothermie toch echt een milieu-effectrapportage nodig is, maar de gemeenteraad stelt dat al in 2007 zo'n rapportage voor de toenmalige glastuinbouwplannen is afgegeven. De latere geothermieplannen maken een nieuwe rapportage niet nodig. De gemeenteraad liet dat onderzoeken door een adviesbureau. Die concludeerde dat geen nadelige milieu-effecten te verwachten zijn van geothermie. Op zich is voor geothermie een zwaar vergunningsstelsel verplicht via de Mijnbouwwet. Aan die eisen voldoet de aanvraag.

Of registreer je om te kunnen reageren.