Glas

Nieuws

LLTB en waterschap tekenen convenant

LLTB en Waterschap Peel en Maasvallei hebben vanmiddag in Venray het bestuursconvenant 'Werken aan waterkwaliteit in de Limburgse glastuinbouw' ondertekend.

De ondertekening van het convenant tijdens de Tuinbouw Relatie Dagen vormt het startschot voor een samenwerkingsproject tussen LLTB en het waterschap om de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het oppervlaktewater terug te dringen. In het project willen de initiatiefnemers samen met telers concrete 'cases' uitwerken waarbij emissies tot op straat- en slootniveau in kaart worden gebracht. Dat moet leiden tot een verklaring van de gevonden emissies. Metingen in het beheergebied van Waterschap Peel en Maasvallei  laten zien dat in beken in en rond glastuinbouwgebieden lozingen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen een probleem vormen voor het bereiken van de vereiste waterkwaliteit.

Tijd dringt

Net als elders worden de waterschapsdoelen bepaald aan de hand van Europese richtlijnen. Voor meststoffen geldt een nulemissie-norm voor 2027. Voor gewasbeschermingsmiddelen dringt de tijd veel meer. Hoewel het nog niet wettelijk is vastgelegd ziet het ernaar uit dat de huidige emissie gewasbeschermingsmiddelen na 1 januari 2016 zou kunnen leiden tot versmalling van het middelenpakket. Daarom werken LTO Glaskracht Nederland samen met onderzoek en bedrijfsleven hard aan oplossing van de knelpunten.  Per regio en waterschap wordt bekeken wat de meest efficiënte manier is om tot een nulemissie vanuit de glastuinbouw naar oppervlaktewater en bodem te komen. Onderzocht wordt of in bepaalde gevallen de laatste zuiveringsstap bij de regionale waterzuiveringsinstallatie (rwzi) kan plaatsvinden en of daarbij meteen de medicijnresten uit het afvalwater van woningen kan worden verwijderd.

 

Kijk in de bijlage voor de tekst van het convenant

Of registreer je om te kunnen reageren.