Glas

Nieuws

Glasgroentebedrijf wil na stormschade omschakelen

Een glasgroentebedrijf in Deurne wil omschakelen naar een paardenhouderij, maar krijgt nog geen toestemming.

Het bedrijf was gesaneerd na een zware stormschade in 2010, maar krijgt nog geen toestemming voor omschakeling. De Raad van State oordeelde dat de gemeente nog niet duidelijk heeft gemaakt hoe groot de ammoniakuitstoot van de paardenhouderij zal zijn. De vergunningsverlening door de gemeente Deurne was door een omwonende aangevochten.

Uit de uitspraak blijkt dat de Raad van State een paardenfokkerij niet in tegenspraak acht met het bestemmingsplan. Ook de bouw van een rijhal, een buitenbak en een vijftal appartementen past binnen de agrarische bedrijfsvoering, stelt de Raad van State.

Er is brede steun in de gemeenteraad voor de omschakeling. De gemeente ziet voordelen in de stap van de glasgroenteteler naar een grondgebonden productiegerichte paardenhouderij. Het bedrijf krimpt daardoor van vijf hectare naar 1,5.  Ook wordt daarmee een solitaire glastuinbouwlocatie gesaneerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.