Glas

Nieuws

Forse risico's provincie kassengebied

De provincie Noord-Brabant loopt forse risico's als ontwikkeling van glastuinbouwgebied rond Deurne niet op gang komt.

In het Deurnese projectvestigingsgebied voor glastuinders is tot op heden nog geen grond uitgegeven. De grond is van Deurne, maar de provincie Noord-Brabant heeft in 2010 een garantie verstrekt aan Deurne tot afname van glastuinbouwgrond die in 2020 niet verkocht mocht blijken te zijn. In het ergste geval verliest de provincie vanwege deze garantie 18,4 miljoen euro. Noord-Brabant bereidt zich voor op verliezen. De voorziening voor dit verlies heeft de provincie in 2013 verhoogd tot 15,4 miljoen euro.

Dat blijkt uit de startnotitie Scenario's Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM) van provincie Noord-Brabant. Daarin onderzoekt de provincie de mogelijke toekomstscenario's voor ontwikkeling van glastuinbouwgebieden, nu de vraag naar grond is ingezakt door de tuinbouwcrisis. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant willen de inzet op nieuw glas vooral op Nieuw-Prinsenland richten. Daarover is nog geen besluit gevallen.

Of registreer je om te kunnen reageren.