Glas

Nieuws

‘Groen Label kas voor veel bedrijven redding’

De glastuinbouwsector heeft door de investeringen in Groen Label Kassen de kosten van stijgende energieprijzen weten op te vangen en kans gezien te overleven.

Dat is een conclusie van onderzoekers van de fiscale stimuleringsregelingen MIA en Vamil in de periode 2005 tot 2011 in opdracht van het ministerie van Milieu en Infrastructuur. In die periode was de glastuinbouw de belangrijkste aanvrager met bijna 40 procent van het beschikbare budget, gevolgd door duurzame stallen (31 procent). Er is voor 2,7 miljard euro geïnvesteerd in kassen in die periode met een claim op het budget van bijna 400 miljoen euro. Het rapport gaat niet in op het effect van de regeling op areaaluitbreiding in Nederland.

Door de voortdurende verhoging van de eisen is de kwaliteit van de kassen aanmerkelijk verbeterd, stellen de onderzoekers. “Men kan constateren dat op alle onderdelen van de hiervoor genoemde impacts (daling van grondstoffengebruik zoals energie, water, bemesting en bestrijdingsmiddelen en verminderde emissies naar bodem water lucht) een flinke vordering is gemaakt. De milieubelasting per kilo product is in de loop van de jaren flink gedaald.”

Het systeem van Groen Label Kassen is geïntroduceerd in 1997 en was destijds zo ambitieus dat er slechts aarzelend op werd ingegaan. In 1997 voldeed 0% van de Nederlandse kassen aan de voorwaarden. De flinke aanpassing in 2003 veroorzaakte een daling van het aantal investeringen met ongeveer 75%. Een vrijwel gelijk beeld toonde de ingreep in 2007. Ook de normaanpassing in 2009 gaf weer eenzelfde beeld.

Of registreer je om te kunnen reageren.