Glas

Nieuws

Rechter verwerpt reeks bezwaren tegen kassen

Een producent van biologische bestrijders mag kassen bouwen in Berkel en Rodenrijs.

De Raad van State heeft een reeks bezwaren tegen de nieuwbouw van omwonenden verworpen. Eén van die bezwaren betrof de bestrijders zelf. De omwonenden zijn bevreesd dat plagen zullen ontsnappen uit de nieuwe kassen. Ook de bezwaren tegen geluid-, licht-, geur- en stofhinder werden allemaal door de Raad van State afgewezen. De Raad van State denkt dat de vergunning voor de kassen voldoen aan het Besluit Glastuinbouw zoals die geldt voor inpassing van kassen. De omwonenden vrezen dat de producent van biologische bestrijders zich niet aan de regels zullen houden voor bijvoorbeeld lichthinder, maar ook dat argument verwierp de Raad van State. Het gaat om teeltcellen, tuinbouwkassen, kantoren, een R&D-ruimte en bijbehorende bedrijfsruimten. In de teeltcellen worden diverse soorten biologische bestrijders en plagen gekweekt met het oog op de gewasbescherming in de glastuinbouwsector.

De producent van de biologische bestrijders lieten een geluidsonderzoek uitvoeren, waarop de omwonenden een tweede bureau liet reageren. Dat tweede rapport haalde de bevindingen voor wat betreft geluidshinder niet onderuit. De vergunning van het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland dateert al van 2011.

Of registreer je om te kunnen reageren.