Glas

Nieuws

Arbeidsinspectie ziet vooruitgang in glastuinbouw

De Inspectie SZW heeft bij controles in 2012 op ruim de helft van de 421 glasbedrijven overtredingen geconstateerd op gebied van arbeidsveiligheid.

Dat noemt de inspectiedienst ‘relatief laag’ in vergelijking met andere jaren. Ook blijft de glastuinbouw daarmee onder het gemiddelde van alle inspecties van SZW in 2012 waar 63 procent van de bedrijven overtredingen maakten.

Bijna de helft van de geconsteerde overtredingen van de arbeidsveiligheid draaide om onveilige buisrailwagens. Bij ruim een kwart van de overtredingen blijkt dat er onvoldoende maatregelen worden genomen om risico’s van blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen.

De inspectie constateert dat er bij ondernemers onduidelijkheid bestaat dat bij werken op alle hoogtes voor buisrailwagens toch valhekken nodig zijn. De tijdens de inspecties geconstateerde levering van onveilige buisrailwagens door fabrikanten, wordt onmiddellijk opgepakt. In het kader van het markttoezicht op basis van het Warenwetbesluit Machines is de Inspectie SZW inmiddels een apart inspectieproject gestart dat zich specifiek richt op onveilige (schaar)hoogwerkers die op de markt worden gebracht door fabrikanten.

Bij het overgrote deel van de overtredingen is gehandhaafd met een waarschuwing of er is een eis tot naleving gesteld. In slechts twee gevallen is een boeterapport opgemaakt: eenmaal vanwege overtreding van de arbeidstijdenwet doordat een 12-jarige inpakwerkzaamheden verrichtte en één keer in verband met direct aan de orde zijnd valgevaar bij onderhoudswerkzaamheden. Werkzaamheden zijn daarnaast zes keer stilgelegd in verband met valgevaar, blootstelling aan gevaarlijke stoffen of het gevaar om in aanraking te komen met bewegende delen van machines. Opvallend is verder dat in het inspectieproject is samengewerkt met het Hoogheemraadschap van Delfland. Afgesproken is om elkaar onderling te informeren over (illegale) lozingen van kalk- en/of meststoffen op het oppervlaktewater of het werken op de daken van de kassen, in het bijzonder het zogenaamde ‘krijten’.

Of registreer je om te kunnen reageren.