Glas

Nieuws

Subsidie voor planfase herstructurering glas

Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland stellen een planvormingssubsidie in voor zaken als herstructurering van glas binnen de kerngebieden, de zogenaamde Greenports.

Dat geld, 250.000 euro per halfjaar, is ook beschikbaar voor een ‘business case’ voor het gezamenlijk gebruik van duurzame voorzieningen, of het verkrijgen van juridisch advies bij modernisering.

De Greenports leveren een belangrijke bijdrage aan de Zuid-Hollandse economie. Daarom wil de provincie dat de productielocaties innoveren en verduurzamen en dat de ontsluiting van de Greenports optimaal is. De grote kansen voor de Greenports liggen op het gebied van gedeelde nutsvoorzieningen (energie, hergebruik van water, CO2), meervoudig grondgebruik, optimalisering van samenwerking in de keten, vergroten van de beeldkwaliteit en functiemenging (bijvoorbeeld een combinatie met recreatie).

Nederland kent vijf Greenports, gebieden waar op grote schaal aan (glas)tuinbouw, sierteelt, bollenteelt en/of boomteelt wordt gedaan. Deze gebieden zijn qua toegevoegde waarde en werkgelegenheid vergelijkbaar met de mainports Rotterdam en Schiphol. Drie van deze Greenports bevinden zich geheel in Zuid-Holland.

Of registreer je om te kunnen reageren.