Glas

Nieuws

Middelenpakket paksoi blijft zorgelijk

Voor kleine gewassen zoals paksoi en andere oosterse bladkolen blijft het lastig om over een afdoende pakket gewasbeschermingsmiddelen te beschikken.

Tijdens een door LTO Groeiservice georganiseerde bijeenkomst voor paksoi gaven telers aan dat ze bij diverse ziektes en plagen nog knelpunten op hun bedrijf ervaren voor hun kleine gewas. Onder andere bladvlekken, aardvlooien, luis, rupsen, smet en wittevlieg werden genoemd.

Tegen bladvlekken is Score nog inzetbaar via een Dringend Vereiste Toelating, maar het blijft afwachten of dit middel straks door de herregistratie heen komt en beschikbaar blijft. Alternatieve schimmelbestrijders als Signum en Rovral voldoen wel tegen Botrytis, maar voor bladvlekken blijft Score noodzakelijk. Met oog op smet opperde een teler nog dat er eigenlijk een verplichting zou moeten komen voor vollegrondstelers van koolgewassen, om hun afgeoogste gewas binnen 14 dagen onder te werken, om zo de ziektedruk te verminderen.

Invloed WG

Verder blijft het spannend hoe het nieuwe Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG) uit gaat pakken, en welke beperkingen daarbij gesteld gaan worden aan het aantal keren per jaar dat bepaalde middelen ingezet mogen worden. Vooral voor kleine gewassen als paksoi, met een enorm smal middelenpakket, is het risico op het ontstaan van nieuwe of grotere knelpunten extra groot.

Lopende procedures

Tegen rupsen in de zomer wordt volgens Coördinator Effectief Middelenpakket (CEMP) Jeannette Vriend van LTO Groeiservice nog gewerkt om een dossier voor Steward af te ronden. Ook tegen wittevlieg zijn residustudies afgerond om te proberen een middel tegen deze plaag toegelaten te krijgen. Effectieve middelen tegen aardvlooien zitten helaas in een lastige groep werkzame stoffen waarvan al snel residuen in vervolgteelten gevonden kunnen worden.

Bij de biologische bestrijding had een teler positieve ervaringen met Diglyphus tegen mineervlieg.

Phytodrip

Na afloop van de bespreking kregen de telers nog een rondleiding bij plantenkwekerij Beekenkamp in Maasdijk. Daar bleek de phytodrip-methode steeds vaker toegepast te worden bij diverse gewassen, waarbij tijdens het zaaien een druppeltje gewasbeschermingsmiddel wordt toegevoegd. In sommige gevallen wordt ook een extra dummypil  met een werkzame stof meegezaaid.

Als afsluiting konden telers de teelt van paksoi bekijken op drijvende teeltplaten volgens het Dry Hydroponics systeem bij teler Chris Noordam in Schipluiden.

Foto

 • De teelt van bladgewassen op water bekijken.

  De teelt van bladgewassen op water bekijken.

 • Ook jonge paksoi...

  Ook jonge paksoi...

 • ...blijkt goed te wortelen.

  ...blijkt goed te wortelen.

 • De teelt op water is een stuk sneller dan in grond.

  De teelt op water is een stuk sneller dan in grond.

 • Ook van andere bladgewassen wordt de beworteling bekeken.

  Ook van andere bladgewassen wordt de beworteling bekeken.

 • Bij Beekenkamp werd de plantopkweek bekeken.

  Bij Beekenkamp werd de plantopkweek bekeken.

 • In de moderne kas met 6,5 meter poothoogte kan de temperatuur 's zomers 3 graden lager gehouden worden dan in de oudere iets lagere kassen.

  In de moderne kas met 6,5 meter poothoogte kan de temperatuur 's zomers 3 graden lager gehouden worden dan in de oudere iets lagere kassen.

 • Telers werpen ook een blik op de strak afgemaaide knolselderij-planten.

  Telers werpen ook een blik op de strak afgemaaide knolselderij-planten.

Of registreer je om te kunnen reageren.