Glas

Nieuws laatste update:16 mei 2013

KCB: onjuiste herkomstaanduiding paprika

Het KCB heeft bij kwaliteitscontroles in 2012 geconstateerd in enkele gevallen geconstateerd dat op etiketten het verkeerde land van herkomst stond.

Het KCB controleerde in 2012 voor het eerst strenger op de documenten bij import.  Voor paprika heeft het KCB relatief veel afkeuringen moeten plegen; zes keer zo vaak als bij tomaat.

Veruit het vaakst werden partijen afgekeurd om de bijschrijvingen die onvolledig of onjuist waren. In enkele gevallen ging het om onjuiste herkomstaanduidingen. Het KCB noemt dat extra kwalijk. In het jaarverslag schrijft de KCB niet hoe dit is bestraft. Wel zijn 26 (handels)bedrijven voor het tuchtrecht gebracht, zonder strafrechtelijke vervolging overigens, daarbij werden 14 geldboetes uitgekeerd tot maximaal 4.000 euro.

Bij paprika kwamen verder relatief veel kwaliteitsproblemen voor, ook in Nederlands product, plus onjuiste maatsorteringen en inhoudsgewicht.

De KCB keurde in 2012 in totaal 600 importpartijen af. Dat waren er 722 in 2011. Het aantal afgekeurde exportpartijen lag met 141 op hetzelfde peil als 2011. De extra strenge controle op documenten bij importpartijen leidde tot veel vastleggingen van partijen, bij aanvang van de controles een jaar geleden waren dat er tien per dag. Pas langzaam trad verbetering op en kwam het aantal vastleggingen uit op gemiddeld 20 per maand. Door alsnog de juiste papieren te leveren, worden partijen vrij gegeven.

Of registreer je om te kunnen reageren.