Glas

Nieuws

Teelt kritisch over lobby via Greenport

Lobby-organisatie Greenport Holland staat te zeer los van de dagelijkse praktijk in de kas. De lobby van de tuinbouw zou meer gericht moeten zijn op versproductie.

Zo kan de tuinbouwsector voorkomen dat het de aandacht verliest bij het Rijk. Het zijn aanbevelingen uit het concept-rapport over modernisering van het glasareaal. De aanbevelingen kwamen tot stand na verschillende gespreksrondes met teelt en deskundigen. Greenport Holland bundelt de lobby uit ondermeer teelt, handel en toeleveranciers voor verschillende tuinbouwteelten.

De kritiek luidt dat een echte tuinbouwkenner een stevige lobby moet voeren. Het lijkt kritiek op het boegbeeld van de tuinbouw Loek Hermans, omdat de aanbeveling gaat over een boegbeeld uit de sector zelf.

LTO Noord Glaskrachtvoorzitter Nico van Ruiten reageert verbaasd en zegt de signalen niet te herkennen. De tuinbouw heeft met het topsectorenbeleid en de Greenportstructuur wel een structuur die wat ver af staat van de teelt, erkent hij, maar dat wil niet zeggen dat de lobby kracht inboet. “Het is aan ons als branche-organisaties om die afstand met de teeltpraktijk te overbruggen.” De aanbeveling voor de lobby is niet het belangrijkste instrument om te komen tot een modernisering van het glasareaal. In dat project zal de focus vooral op andere instrumenten komen te liggen, aldus Van Ruiten.

Of registreer je om te kunnen reageren.