Glas

Nieuws

Nieuwe faciliteit LED-onderzoek

Op 16 mei wordt op het terrein van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk het Innovatie & Demonstratie Centrum LED (IDC LED) geopend.

Binnen het IDC LED, een initiatief van Wageningen UR en Philips, worden de mogelijkheden van LED belichting in de glastuinbouw onderzocht en gedemonstreerd. De nieuwe generatie LEDs biedt namelijk steeds meer mogelijkheden voor de glastuinbouw. Het gaat daarbij niet alleen om assimilatielicht maar ook om stuurlicht.

Belichting aanpasbaar
In het IDC LED kan bijvoorbeeld onderzocht worden of het bedrijfsrendement verbeterd kan worden door gewassen op te kweken met behulp van een bepaald kleurenspectrum LED. Het IDC LED beschikt over kasafdelingen met LED toplighting en met LED interlighting, voor groenten en bloemen. Verder is een afdeling ingericht met 14 verschillende tafels voorzien van LED belichting. Deze belichting is dynamisch, en kan dus naar wens worden aangepast. Zowel het spectrum, de lichtsterkte als de positie kan aangepast worden aan de onderzoekvraag. Zo kan bijvoorbeeld onderzocht worden of en hoe de gewasontwikkeling en kwaliteit gestuurd kunnen worden met LED. Maar ook kan bekeken worden of de lichtkleur invloed heeft op de vatbaarheid voor ziekten of gehalten aan gezondheidsbevorderende stoffen zoals vitamine C.

Feestelijke opening

Op 16 mei vindt de feestelijke opening van het IDC LED plaats. Voorafgaand aan de officiële opening op 16 mei geven onderzoekers en telers hun visie over de laatste resultaten van LEDs in onderzoek en praktijk.

Aan het einde van de middag kunnen tevens de lopende proeven met LED belichting bezocht worden. De LED tomatenproef met tussenbelichting die eind augustus gestart is in het kader van het programma Kas als Energiebron zal worden getoond inclusief de parallel kas gefinancierd door Philips and WUR met 100% LED belichting (toplighting en interlighting). Doel is hier te leren welke energiebesparing en productieverhoging dit lichtrecept kan realiseren en hoe hier in de teelt mee om te gaan.

Aanmelding
Aanmelden kan via de website van Wageningen UR Glastuinbouw (www.wageningenur.nl/glastuinbouw ) of door een mail te sturen aan jennifer.meijer@wur.nl. Het programma is te vinden op de website van Philips www.philips.com/horti en die van Wageningen UR Glastuinbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.