Glas

Nieuws

Miljoenen-impuls voor energie innovaties

Er is voor 14 projecten een totale subsidie van 7,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om vroege marktintroductie van innovatieve energiesystemen in de glastuinbouw te stimuleren.

Het bedrag van de najaarsopenstelling 2012 van de Marktintroductie energie-innovaties (MEI) is verdeeld over 12 semi-gesloten kassystemen (ruim 6,1 miljoen euro) en 2 overige systemen (bijna 1,4 miljoen euro). Bij die overige systemen wordt onder andere een lucht-water warmtepomp geïnstalleerd. Deze haalt laagwaardige warmte uit aangezogen buitenlucht om daar water voor kasverwarming mee op te warmen. Dit kan vooral interessant zijn op bedrijven zonder koelbehoefte, zodat een investering in aquifers achterwege kan blijven. Daar tegenover staat dat het elektriciteitsgebruik wel iets hoger ligt dan bij (tot nu toe in de tuinbouw gebruikelijke) warmtepompen die water als bron hebben om de temperatuur van het verwarmingswater op een hoger niveau te brengen.

Het Nieuwe Telen

Het andere project in de categorie overige systemen krijgt subsidie voor een biomassavergasser die lokale biomassa-reststromen verbruikt.
Van de 12 goedgekeurde aanvragen voor semi-gesloten kassen zijn 11 projecten gericht op systemen voor 'Het Nieuwe Telen' in diverse gewassen. daarnaast start een twaalfde project met een semi-gesloten kas in de sierteelt. Bij elkaar zorgen de gesubsidieerde projecten voor een CO2-reductie van 24.609 ton per jaar.

De subsidieregeling, onderdeel van het programma ‘Kas als Energiebron’, gaat ook in 2013 weer open. Telers kunnen van 1 mei tot en met 14 juni hun voorstel indienen.

Of registreer je om te kunnen reageren.