Glas

Nieuws

Meer groeilicht in groenteteelt

Glasgroentetelers zijn meer gaan belichten in zowel areaal als intensiteit. Dit levert verreweg de grootste bijdrage aan de ruime verdubbeling van de elektriciteitsconsumptie in de glasgroentesector tussen 2006 en 2011.

Volgens een onlangs verschenen LEI rapport maakte ongeveer 10 procent van het areaal aan glasgroentebedrijven in 2011 al gebruik van groeilicht. Dat komt neer op bijna 470 hectare. Daarbij zijn de opkweekbedrijven niet meegerekend.

Boven tomaat wordt het meest belicht. Van het areaal in 2011 werd 18 procent belicht, waarmee dit gewas 16 procent van de totale elektriciteitsconsumptie ten behoeve van belichting in de totale glastuinbouw voor zijn rekening neemt. Met een gemiddeld lampvermogen van 105 Watt/m2 en 2.300 gebruiksuren per jaar is de intensiteit van het gebruik ook het hoogst.

Andere vruchtgroentegewassen dragen voor 1 procent of nog minder bij aan de totale elektriciteitsconsumptie voor groeilicht in kassen. Het gemiddelde lampvermogen ligt tussen de 45 en 80 (komkommer) Watt/m2, en ook de gebruiksduur is lager (1.250 uur per jaar).

Stroomverbruik beperken

Als opties om de elektriciteitsconsumptie voor belichting niet onnodig hoog te maken, noemt het LEI rapport onder andere schakelgroepen in dambordpatroon, armaturen met grotere vermogens (bijvoorbeeld 1.000 Watt in plaats van 600 Watt), ledbelichting, minder gebruik van krijt en de toepassing van meer lichtdoorlatende glassoorten (hogere lichtsom in de kas).

Meer over de belangrijkste conclusies uit het rapport zijn al verschenen in editie 6 van Groenten & Fruit (week 12, pagina 24) en op de website.

Of registreer je om te kunnen reageren.