Glas

Nieuws laatste update:9 apr 2013

Dijksma in kas: Verwacht niet teveel van overheid

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft tijdens haar bedrijfsbezoeken maandag in drie kassen in Boskoop en Westland gewaarschuwd dat de problemen van de sector niet door de overheid opgelost kunnen worden.

Dijksma: “Ga niet met zijn alleen naar Den Haag kijken. We moeten het wel samen doen.” Dijksma liet zich voorlichten over verschillende problemen waar glastelers mee kampen. Die kennis moet haar helpen bij de tuinbouwvisie die in juni uitkomt. Ze zei wel nu meer gevoel te hebben bij de lastige dossiers .

Bij trostomatenteler Paul Koppen van teeltbedrijf ’t Woudt in Schipluiden vroeg Dijksma waarom sommige telers er wel in slagen met aardwarmte hun energierisico’s te temperen, terwijl het voor veel bedrijven blijkbaar niet lukt. Koppen vertelde over de stijging van zijn energiekosten van vier euro per vierkante meter in 2010 naar 12 euro naar verwachting dit jaar. Koppen: “Het maakt nu meer dan een derde van onze kosten uit. Het zal voor veel bedrijven funest worden dit jaar.” Volgens Dijksma doet de overheid al het maximale voor de sector met de speciale tuinbouwtarieven voor energiebelasting. Ondernemers hebben Dijksma wel gevraagd WKK's in de SDE+regeling op te nemen, waardoor een exploitatiesubsie binnen bereik komt. Nu is de ketelstook de meest economische investering, aldus LTO Glaskracht.

Over de problemen met GMO hield Dijksma zich in haar introductie met de sector nog op de vlakte. Volgens Nico van Ruiten, voorzitter van LTO Noord Glaskracht dreigen groententelers over 2011 alleen al 15 miljoen euro te moeten terugbetalen doordat uitgaven als enten en hommels mogelijk worden teruggevorderd.  Dat kan de sector tientallen miljoenen euro’s kosten. Dijksma zei dat haar ministerie strikter is gaan toezien op de uitvoering om nieuwe claims uit Brussel te voorkomen. LTO wil dat de terugvordering wordt afgeblazen, maar er lijkt geen zicht op een oplossing.

Over de herstructurering van de glastuinbouw bleef Dijksma ook op de vlakte. De sector hoopt dat via een garantstelling of via fiscale regels de herstructurering kan worden versneld, maar Dijksma waarschuwde ook hier dat de financiële ruimte daarvoor beperkt is. Ze kwam vooral om te luisteren zei ze.

Of registreer je om te kunnen reageren.