Glas

Nieuws

‘Agriport A7 model voor herstructurering glas’

Vernieuwing van het glasareaal moet van onderen komen. Het model dat gehanteerd is in Noord-Holland bij Agriport A7 zou daarbij als model moeten staan.

Dat concludeert het onderzoeksinstituut LEI in haar rapportage ‘Elkaar een toekomst gunnen’ over mogelijkheden om het glasareaal te vernieuwen. Het LEI geeft hoog op van het tuinbouwgebied in de kop van Noord-Holland. Het is ontstaan uit het initiatief van een ondernemer (tuinbouw- en handelsbedrijf in de vollegrond) in samenwerking met een groepje grote glastuinbouwondernemers, gesteund door een eigen projectbureau en zelf ingehuurde deskundigen. Zij hebben op eigen kosten de voorbereidingen voor herziening van het bestemmingsplan getroffen. De kavelstructuur en de energievoorzieningen zijn eveneens door de glastuinbouwondernemers en hun adviseurs uitgedacht, stelt het LEI. “De logistieke ontsluiting is later door de gemeente en de provincie op orde gebracht. Wij stellen voor om deze werkwijze en taakverdeling te kopiëren naar toekomstige regionale business cases.”

Het rapport stelt na inventarisatie van de bestaande praktijk dat geen blauwdruk bestaat voor herstructureringsprocessen, maar beveelt wel aan vertrouwenspersonen (oud-tuinders) te laten opereren tussen tuinders en gemeentes.

Of registreer je om te kunnen reageren.